Co má dělat OSVČ neplátce DPH v roce 2019 pokud jde na pracák

Co má dělat OSVČ neplátce DPH v roce 2019 pokud jde na pracák
Jít na úřad práce není nic ponižujícího, jednou do systému odvádíte peníze, takže máte i nárok na jejich čerpání formou podpory v nezaměstnanosti. Jediná podmínka pro možnost čerpání je mít odpracováno alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.

Máte hodně zakázek a cítíte syndrom vyhoření, možná pro vás bude úřad práce (dále jen "úp") skvělý způsob pauzy, kde si promyslíte co bude dál.

Nebo vám naopak nevyšla plánovaná zakázka a úspory se tenčí...

Navíc máte povinnosti vůči státu jako jsou zdravotní a sociální pojištění. K tomu i 2x ročně platba záloh finančnímu úřadu (2 x ročně 45% z poslední daně a penále za nezaplacení je cca 14% což je solidní lichva, v6. a ve 12. měsíci), pokud vaše zaplacená daň v předchozím roce podnikání byla vyšší než 30 000,- korun.

V obou případech pro vás může být řešením pozastavení živnosti například na 1-5 měsíců. Ideálně však na 2, aby vás zbytečně úředníci neposílali do terénu na volné pozice, kterých je v současné době více než nezaměstnaných.

V prvním kroku si naplánujte návštěvu živnostenského úřadu, kde po předložení občanského průkazu požádáte o pozastavení podnikatelské činnosti (bez tohoto kroku vás na úp nezaregistrují). Nejlépe je si pozastavit živnost na konci měsíce a 1. dne následujícího jít hned na pracák. (Pozastavení živnosti nejde zpětně, takže pokud přijdete 1.8. už nepozastavíte k 31.7. a tím pádem podnikáte alespoň část měsíce - což pak musíte zohlednit při podávání přehledu o příjmech následující rok tzn 2020).

Úředník se vás zeptá, jestli chcete obeslat, zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, pracák a sociálku. Souhlaste s obesláním, jen tím bohužel ušetříte pouze návštěvu na finančáku.

Dostáváte výpis o pozastavení činnosti, který si uschovejte pro návštěvu na úp.

Jako další vás čeká návštěva české správy sociálního zabezpečení (dále jen "socka" nebo "čssz").

Zde nastávají 2 možnosti

  1. komunikace přes datovou schránku  - nejlepší možnost (velice doporučuji zajít kamkoliv na czechpoint a datovku na fyzickou osobu zřídit - nezřizujte zbytečně na osobu podnikající, pokud nejste plátci DPH, ale to již datovku mít musíte. Datovku pak na fyzickou můžete použít i na podnikání - úředníci to akceptují)
  2. zajít si osobně na kontaktní místa vaší socky viz web www.cssz.cz (pozor, jde o web státní správy, takže nefunguje bez www ?)

Mezi tiskopisy pro OSVČ si musíte vyplnit 2

  1. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ - bez toho nedostanete od pracáku podporu - ať žije byrokracie. Pokud je rok 2019, pak vyplníte přihlášku za rok 2019 - nemáte totiž podané daňové přiznání - logicky nemůžete, protože se podává až v roce následujícím tzn 2020.
  2. Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti - zde vyberete důvod - Pozastavení výkonu samostatné výdělečné činnosti
Oznámení OSVČ o ukončení výkonusamostatné výdělečné činnosti - vzor

Tiskopisy pak odešlete datovou schránkou nebo je vytiskněte a zaneste osobně na příslušnou čssz.

Pokud jdete osobně, řekněte, že se jdete registrovat na úp a že potřebujete výměr, podle kterého vám vypočítají podporu v nezaměstnanosti.

Pokud posíláte datovkou, pak napište jednoduchou žádost o tento výměr do PDF a odešlete na patřičnou čssz přes datovku - zde ale doporučuji si zavolat a poprosit o zaslání do vaší datovky - urychlíte to tím. Úředníci totiž bohužel zprávy z datové schránky nevyřizují prioritně a navíc je brzdí podatelna, která jim rozposílá konkrétní datové zprávy většinou jednou denně. Pokud vám tedy úředník zavolá zpátky, že vám výpočet vyhotovil a zaslal do datovky a on stále nepřišel, pak vězte že visí na podatelně, kde musí udělat FWD k vám... Holt úředníků není nikdy dost i na takovéto absurdní práce.

Jakmile obdržíte tiskopis o vašich příjmech za minulý rok 2018 (kde bude i zapsané, že jste přihlášeni k důchodovému pojištění za tento rok tzn aktuálně 2019 - viz Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ výše, bez které by to tam nebylo) se vydejte nejbližší následující den na úp. Spolu s tímto tiskopisem doneste i tiskopis z živnostenského úřadu o pozastavení činnosti.

Pokud jste tedy pozastavili živnost k 31.7., pak můžete přijít nejdříve 1.8.! a nejpozději do 8 pracovních dní. Doporučuji ale hned následující den (pokud to není víkend), jinak se ochuzujete o každý den, kdy vám může již náležet přiznaná podpora v nězaměstnanosti. Tzn pokud přijdete 8.8., pak vám poměrově o těch 8 dní ošidí za ten daný měsíc onu podporu.

Na úp pak musíte vyplnit 2 tiskopisy, registraci na úp a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Vzhledem k rozsahu formulářů doporučuji předvyplnit doma v jejich elektronické verzi. Hodně údajů po vás nepochopitelně požadují opakovaně i pokud jste již na úp byli v minulosti registrovaní. Holt digitalizaci nezastavíš (a to máme rok 2019!!!).

Úředník si vše přepíše zpět do pc - nepochopitelně není jiná cesta například formou xml, který by si načetl do systému a dá vám tuším 2 papírová potvrzení pro vaši pojišťovnu a finančák (nemůže je rovnou sám notifikovat datovkou...). A pozve si vás za týden, kdy si přeberete vyjádření k přiznání/nepřiznání podpory.

S jedním potvrzením si skočte na zdravotní pojišťovnu nebo to nascanujte a pošlete jim přes jejich epodatelnu nebo do jejich datovky.